Nieuws & downloads

Nieuw bestuurslid: dr. F. Stark

Per 3 maart 2022 is mevrouw dr. F. Stark benoemd tot bestuurslid van Stichting Rotterdam.

Afscheidswoord bij de pensionering van Dick Couvée

Door Prof.Dr. Thijs Tromp. De tekst kunt u hier als PDF downloaden.

Inaugurele rede Dr. Thijs Tromp 

Dr. Thijs Tromp -bijzonder hoogleraar diaconaat aan de PThU- heeft op vrijdag 16 oktober 2020 zijn inaugurele rede
‘Kerk in de marge. Het diaconaat als inclusieve praktijk.’
uitgesproken.

De tekst (PDF) is hier te downloaden.

U kunt de inaugurele bekijken via deze link naar YouTube. Wilt u alleen luisteren dan kunt u hier het MP3 bestand downloaden (ruim 29mb). 

SARSCoV2 – COVID19 > het nieuwe Corona virus

Hoe gaat Stichting Rotterdam om met de gevolgen van het nieuwe Coronavirus?

Lees hier meer (tekst in PDF formaat).

Kent u In.Kas Amsterdam ?

Iedereen heeft te maken met een financiële administratie en veel mensen kunnen daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Voor een frisse blik op je geld. Meer overzicht en inzicht in je financiële huishoudboekje. Met deze motivatie bieden wij kerken en organisaties de cursus In.Kas aan, middels een starterspakket. Wij delen onze ervaringen graag, zodat op meer plekken mensen elkaar gaan ondersteunen in de dagelijkse geldzaken.

Website > www.inkas.amsterdam

Korte samenvatting in PDF formaat staat hier.

Leerstoel Diaconaat bij de PThU per 1-9-2019

De bijzondere leerstoel Diaconaat bij de Protestantse Theologische Universiteit is per 1 september 2007 ingesteld. De Stichting Rotterdam bekostigt de leerstoel en tot 2018 was Herman Noordegraaf de bijzonder hoogleraar die de leerstoel bekleedde.

Per 1 september 2019 is Thijs Tromp benoemd. Lees hier het persbericht van 25 april 2019.

Bouwen aan Diaconaat in Amsterdam

Op 7 maart 2018 presenteerde Prof. H. Noordegraaf, hoogleraar diaconaat aan de PThU en bestuurslid van Stichting Rotterdam, zijn onderzoek dat hij in de afgelopen jaren uitvoerde naar het diaconaal opbouwwerk in Amsterdam.

U kunt hier de rapportage over het diaconaal opbouwwerk in de periode 2014 – 2017 downloaden.

Nieuw bestuurslid: drs. M.A. Grant

Per 1 juni 2017 is mevrouw drs. M.A. Grant benoemd tot bestuurslid van Stichting Rotterdam.

Madelon Grant neemt de bestuurszetel van Duca de Bruijn over. Duca de Bruijn was bestuurslid sinds januari 2007.

Nieuwe penningmeester: W.P. de Pater RA

Per 1 januari 2017 is de heer W.P. de Pater RA benoemd tot penningmeester van Stichting Rotterdam.

Peter de Pater neemt deze functie over van Henk Wiegers die sinds januari 1993 deze functie vervulde.

Nieuw bestuurslid: prof.dr. H. Noordegraaf

Per 10 juni 2016 is de heer prof. dr. H. Noordegraaf benoemd tot bestuurslid van Stichting Rotterdam.

Herman Noordegraaf neemt de bestuurszetel van Sake Stoppels over. Sake Stoppels was bestuurslid van juli 2008 tot eind 2015.

Nieuwe voorzitter: drs. R.J. Rijnbende

Per 1 januari 2016 is de heer drs. R.J. Rijnbende benoemd tot voorzitter van Stichting Rotterdam.

Ron Rijnbende neemt deze functie over van Hans Bruning die sinds oktober 2009 deze rol vervulde.

Van Project- naar programmafinanciering 

Suzanne Kooij, Ars Memorandi Download hier dit rapport (in PDF formaat).

Diesrede

Op donderdag 6 december 2012 vierde de Protestantse Theologische Universiteit haar dies. Prof. dr. Mechteld Jansen sprak de diesrede uit. Naar deze rede ‘Volk en elite’  is tijdens de discussie bij de Diaconale Lezing 2012 verwezen. Voor de tekst van deze lezing klik hier.

Presentatie Kerken en WMO, terugblik en perspectief

Op vrijdag 5 oktober 2012 presenteerde prof. dr. Herman Noordegraaf zijn onderzoek Kerken en WMO, terugblik en perspectief tijdens een studiedag in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Voor het onderzoeksrapport in PDF-formaat kik hier.

Leerstoel Diaconaat bij de PThU per 1-9-2007

De bijzondere leerstoel Diaconaat bij de Protestantse Theologische Universiteit is per 1 september 2007 voor een periode van vijf jaar ingesteld.

De Stichting Rotterdam bekostigt de leerstoel en heeft bovendien gelden beschikbaar gesteld voor de aanstelling van een AiO/promovendus. Met de vestiging van de leerstoel en de benoeming van dr. Herman Noordegraaf wil de stichting de wetenschappelijke doordenking van het diaconaal handelen van de kerken bevorderen. Ze verwacht dat de praktijk van het diaconaat daar nieuwe impulsen aan zal ontlenen.

Op 25 april 2008 hield professor Herman Noordegraaf in Leiden zijn oratie met de titel: ‘Voor wie nemen wij de hoed af?‘. De tekst van deze eerste diaconale lezing is via deze link te downloaden.

Diaconale Lezing 2022

De 14e Diaconale Lezing werd in 2022 gegeven door André Mulder en Thijs Tromp. Download hier de PDF.

Diaconale Lezing 2020

De 13e Diaconale Lezing werd gehouden op zaterdag 7 november door Erica Meijers, universitair docent Diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit.

De lezing werd ook dit jaar gehouden op de Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie.

Een online evenement boordevol sprekers, webinars, muzikale optredens en interactieve sessies. Meer informatie is te vinden via navolgende links;

De tekst kunt u als PDF hier downloaden.

Diaconale lezing via YouTube.

Diaconale Lezing 2019

De 12e Diaconale Lezing  werd gehouden door Thijs Tromp. Als nieuwe bijzonder hoogleraar diaconaat aan de PTHU wil hij in de komende vijf jaar onderzoeken welke rol het diaconaat kan vervullen om sociale uitsluiting terug te dringen en inclusie in kerk, zorg en samenleving te bevorderen. ‘Sociale uitsluiting is een belangrijke bedreiging voor het gevoel van waardigheid bij kwetsbare mensen in de samenleving. Niet meetellen zet ‘van betekenis zijn’ onder druk.’ Inclusie kan een antwoord zijn, maar hoe werkt het? En wat kunnen diakenen betekenen voor inclusie?’  De lezing werd gehouden tijdens de Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 9 november 2019 te Utrecht. 
De Powerpoint presentatie kunt u hier downloaden. De tekst (in PDF formaat) staat hier.

Diaconale Lezing 2018

De 11e Diaconale Lezing “Christelijke migrantengemeenschappen en autochtone kerkgemeenschappen; bondgenoten in diaconaat?”  zal ook dit jaar worden gehouden tijdens de Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 10 november 2018. 

De lezing is hier beschikbaar. De gebruikte PowerPoint presentatie kunt u hier downloaden.

Diaconale Lezing 2017

De 10e Diaconale Lezing “Naar een inclusieve samenleving – de rol van het diaconaat. Een verkenning” werd dit jaar gehouden door de heer prof.dr. H. Noordegraaf tijdens de Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 11 november. 

De lezing is hier beschikbaar.

Diaconale Lezing 2016

Op vrijdag 7 oktober 2016 hield drs. Ineke Bakker de negende Diaconale Lezing.

De lezing met als titel ‘Wie niet op weg gaat, komt nergens’ is hier beschikbaar.

Diaconale Lezing 2015

Op vrijdag 9 oktober 2015 gaf Prof dr. Herman Noordegraaf de 8e Diaconale Lezing voor Stichting Rotterdam. Deze lezing is hier in PDF formaat beschikbaar.

Diaconale Lezing 2014 

Op vrijdag 12 september 2014 gaf George Hooijer de 7e Diaconale Lezing voor Stichting Rotterdam. George Hooijer was sinds 1993 aan de Stichting Rotterdam verbonden en is op 12 september 2014 terug getreden wegens pensionering. De 7e Diaconale Lezing is hier in PDF formaat beschikbaar.

Diaconale Lezing 2013

De jaarlijkse Diaconale Lezing vond plaats op woensdag 11 december. Prof. dr. Herman Noordegraaf leidde gastspreker Rev. dr. Carlos Ham in. Hij was tot eind 2013 verbonden aan de World Council of Churches, Genève.

Het thema van zijn lezing luidt: ‘Transformative Diakonia in a Rapidly Changing World’.

De 6e lezing in PDF formaat is hier beschikbaar.

Diaconale Lezing 2012

De Diaconale Lezing 2012 vond plaats op woensdag 31 oktober in de Gertrudiskapel (In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht ).  Prof. dr. Herman Noordegraaf presenteerde het kader van het onderzoek van de promovendi Herman van Well en Bert Roor. Beiden gaven daarna een presentatie van hun werk. Voor de 5e diaconale lezing in PDF-formaat klik hier

Diaconale Lezing 2011

De diaconale lezing 2011 vond plaats op woensdag 2 november 2011 te Utrecht. De titel is: Diaconaat en het ouder worden van kerk en samenleving. Drs. Hans  de Waal geeft daarin een schets van de grote lijnen van zijn onderzoek Diaconaat en ouderen. De lezing is in druk beschikbaar zolang de voorraad strekt. De tekst van deze 4e lezing is hier als download (PDF) beschikbaar.

Diaconale Lezing 2010

Kerken en Wmo, kansen, uitdagingen en voorwaarden is de titel van de lezing die prof. dr. Herman Noordegraaf op vrijdag 15 oktober 2010 in Utrecht heeft gehouden. De gebruikte presentatie bij de 3e Diaconale Lezing is via deze link als PDF te downloaden.

Diaconale Lezing 2009

Op vrijdag 23 oktober 2009 organiseerde Stichting Rotterdam in de Gertrudiskapel te Utrecht de 2e Diaconale Lezing. De lezing werd gehouden door prof. dr. Herman Noordegraaf en droeg de titel: De diaconale C-factor, de betekenis van Calvijn voor het diaconaat.

In 2009 is veel aandacht besteed aan de vijfhonderdste geboortedag van Calvijn. Het is minder bekend dat deze reformator in zijn streven naar vernieuwing van het christelijk geloof en de kerk ook nadrukkelijk aandacht gaf aan het diaconaat en de sociaal-economische vraagstukken van zijn tijd. We vinden de weerslag daarvan in zijn theologie en de door hem voorgestane kerkelijke praktijk.

Drs. Nienke van Dijk (toenmalig) directeur van STEK, voor stad en kerk, Den Haag en – wijlen – dr. Jurjen Beumer (predikant/directeur van het Oecumenisch Diaconaal Centrum Stem in de Stad, Haarlem) gaven een reactie vanuit de praktijk van hun werk. De integrale tekst van de lezingen is via deze link te downloaden.

Share

Short link to this page:
https://stichtingrotterdam.nl/


Facebook


Twitter


LinkedIn

Dit zal sluiten in 20 seconden