Stichting Rotterdam is een protestants-christelijk stimuleringsfonds voor activiteiten op diaconaal terrein.

De stichting is in 1955 opgericht door drs. Hendricus Johannes Bonda vanuit de visie om financiële bijdragen te leveren aan kerken, instellingen of groepen die op diaconaal of diaconaal-cultureel terrein activiteiten ontplooien.

Alleen uitvoerende, hulpverlenende activiteiten vanuit een protestants-christelijke organisatie, of nadrukkelijk in de uitvoering gesteund door protestants-christelijke organisaties, waarbij vrijwilligers een belangrijke rol spelen worden gesteund.

Share

Short link to this page:
https://stichtingrotterdam.nl/


Facebook


Twitter


LinkedIn

Dit zal sluiten in 20 seconden