Wetenschappelijk Onderzoek en Diaconaal Werk

Stichting Rotterdam hecht veel waarde aan het ondersteunen van concrete projecten en programma’s, maar wil ook een significante bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op diaconaal werk. Voor effectief diaconaat is het essentieel om de structurele oorzaken van uitsluiting te begrijpen. Door dit onderzoek willen we op gezaghebbende wijze de oorzaken van uitsluiting in de samenleving aan de kaak stellen.

De Leerstoel Diaconaat

Sinds twee jaar wordt de Leerstoel Diaconaat bekleed door bijzonder hoogleraar Thijs Tromp. Voorheen werd deze positie van 2007 tot 2017 ingevuld door prof. dr. H. (Herman) Noordegraaf. De Leerstoel speelt een cruciale rol in het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de structurele oorzaken van uitsluiting.

Diaconale Lezing

Vanuit de Leerstoel wordt jaarlijks een diaconale lezing gehouden, die de afgelopen jaren met succes plaatsvond tijdens de Landelijke Diaconale Dag van de PKN. In 2022 vond deze lezing plaats op twee regionale Kerk in Actie dagen. In 2023 is besloten om geen lezing te organiseren en te zoeken naar een vernieuwende aanpak. In 2024 zullen we op basis van evaluaties een nieuwe invulling geven aan de Diaconale Lezing.

Share

Short link to this page:
https://stichtingrotterdam.nl/


Facebook


Twitter


LinkedIn

Dit zal sluiten in 20 seconden