SKIN Rotterdam

SKIN-Rotterdam ontwikkelt verschillende activiteiten voor haar achterban, de internationale en migrantenkerken in Rotterdam. Centrale doel is om de leiding van de kerken, die voor het overgrote deel uit vrijwilligers bestaat, toe te rusten om hun vrijwilligerswerk voor de gemeenschap optimaal te kunnen doen.

In 2017 hebben ze in totaal 89 kerken bereikt, waarvan er 9 autochtoon waren en de overige internationaal. 68 kerken hebben een beroep gedaan op individuele begeleiding & advies door SKIN-Rotterdam, en 285 mensen uit 64 kerken hebben deelgenomen aan onze projecten en/of bijeenkomsten.

Projecten betroffen o.a.: Aan het Werk met Taal, Pastors & Taal, Women in Ministry, Onbenut Talent, Kerken & Vluchtelingen, Taalplan, Gezonde Families en Consolidatie & Uitbreiding. In 2017 vierde SKIN-Rotterdam haar 10-jarig jubileum. In het kader daarvan was er meer nadruk op de maatschappelijke opdracht en de sociale context van de kerken onder de noemer “Transformatie”. Thema’s die in de projecten aan de orde kwamen waren: Nederlandse taal, werkgelegenheid, huisvesting, financieel beheer, vrouwelijk leiderschap, tienerzwangerschappen, seksueel geweld, discriminatie, diversiteit, politieke en maatschappelijke participatie en integratie van vluchtelingen. De kerken ondersteunen verschillende doelgroepen in hun werk voor en met de gemeenschappen.

Drugspastoraat Amsterdam

Wat men er ook van mag vinden, het gebruik van drugs is een feit. Het kent vele achtergronden, vaak ongelukkige, zelfs tragische. De risico's van het gebruik, met name van harddrugs, zijn bekend. De weg terug is moeilijk. Drugs, vaak gezocht als bevrijding, vragen de vrijheid als prijs. Toch blijven ze lokken. Ook blijven problemen ontstaan, voor de gebruikers, voor hun omgeving.

De meningen verschillen: over wat goed is voor de drugsgebruiker, over maatregelen tegen overlast, over het aanpakken van de drugshandel. Maar over één ding zijn we het eens:

Wie in nood is geraakt, moet hulp krijgen.
God houdt van iedere mens, wie of wat die ook is.

Zo luidt ook de grondhouding van het  Drugspastoraat Amsterdam. Ze accepteren onze mensen zoals ze zijn en bewaken hun menselijke waardigheid, onvoorwaardelijk. Ze zoeken samen met hen naar zingeving in het bestaan. Met wie dit wil vieren zij samen hun band met God en medemens.

Het Drugspastoraat Amsterdam loopt belangeloos met hen mee op hun weg door het leven. Ze staan hen bij in hun dagelijkse zorgen, voor zover zij dat willen of nodig hebben.
Het Drugspastoraat Amsterdam biedt niet zozeer directe hulp maar wijst eerder de weg naar de hulpverlening. Ze kennen de mogelijkheden in Amsterdam en bemiddelen waar mogelijk bij instanties en overheidsinstellingen.

Protestantse diaconie

De Protestantse Diaconie Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Vanuit compassie en openheid ondersteunen ze dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. Dit doet de Diaconie samen met vele Amsterdammers die omzien naar elkaar en laten zien dat je er niet alleen voor staat!