House of Hope

Stichting House of Hope is een buurtorganisatie met drie inloophuizen in Rotterdam-Zuid, in de wijken Tarwewijk, Katendrecht en Beverwaard.

Eengroot aantal bewoners van deze wijken leeft in armoede en eenzaamheid. Veel van hen kampen met werkloosheid, schulden en een onzekere huisvestingssituatie.

Ook zijn er in deze kinderrijke buurten veel gebroken relaties en één-ouder-gezinnen. In 2004 is House of Hope gestart als initiatief vanuit de International Christian Fellowship-gemeente in Rotterdam. Inmiddels is de organisatie gegroeid tot een community van 350 vrijwilligers en zestien betaalde medewerkers. House of Hope verzorgt sociaal, diaconaal en pastoraal werk voor de volle breedte van de samenleving, ongeacht leeftijd, ras, cultuur, geloof of stand. Wij willen de mensen, in de diverse wijken waar we actief zijn, vanuit naastenliefde dienen met laagdrempelige zorg en samenbindende activiteiten. We richten ons vooral op de moeilijk bereikbare groepen en degenen die vanwege complexe omstandigheden tussen wal en schip dreigen te vallen.

Iedere dag kunnen wijkbewoners terecht in onze huiskamer-inloop voor een bakje koffie en een luisterend oor. Ook bezoeken wij mensen thuis. We zien mensen en hun talenten en stimuleren hen om te participeren als vrijwilliger en deel te worden van de ‘familie’. Zo zorgen we met en voor wijkbewoners voor....

Meer leven in de wijk!

SKIN Rotterdam

SKIN-Rotterdam ontwikkelt verschillende activiteiten voor haar achterban, de internationale en migrantenkerken in Rotterdam. Centrale doel is om de leiding van de kerken, die voor het overgrote deel uit vrijwilligers bestaat, toe te rusten om hun vrijwilligerswerk voor de gemeenschap optimaal te kunnen doen.

In 2018 hebben ze in totaal 113 kerken bereikt, waarvan er 8 autochtoon waren en de overige internationaal. 74 kerken hebben een beroep gedaan op individuele begeleiding & advies door SKIN-Rotterdam, en 335 mensen uit 68 kerken hebben deelgenomen aan projecten en/of bijeenkomsten.

Projecten betroffen o.a.: Taalplan, Consolidatie & Uitbreiding, Werkkracht (onbenutte talenten), Welkom Onthaal (Kerken & Vluchtelingen), Coach aan de Keukentafel (WMO-loket) en Women in Ministry. SKIN-Rotterdam geeft advies en organiseert cursussen, informatie- en netwerkbijeenkomsten om de samenwerking en uitwisseling te stimuleren.

Thema’s die in de projecten, cursussen en bijeenkomsten aan de orde kwamen waren: Nederlandse taal, arbeidsmarktparticipatie, huisvesting, financieel beheer, projectmatig werken, vrouwelijk leiderschap, huwelijksdwang, opvoeding, jeugdwerk, dementie onder oudere migranten, privacywet (AVG), politiek debat, opvang en  integratie van vluchtelingen. De kerken worden zo versterkt en toegerust voor hun werk met verschillende doelgroepen in de gemeenschappen en de samenleving.

Samen 010 en verbonden partners

Samen 010 is een organisatie waarbij kerken en vrijwilligers samen optrekken en zich inzetten voor de stad. Met elkaar zijn wij actief in vrijwilligersprojecten rondom zorg, armoede en sociaal isolement. Mensen met weinig geld en weinig sociale contacten zijn in onze samenleving het meest kwetsbaar. Wij, Samen 010, geloven dat effectieve inzet van vrijwilligers een belangrijke aanvulling is op de professionele zorg. We creëren een leefbare samenleving door er te zijn voor degene die dat nodig heeft.

HiP Rotterdam en HiP Capelle
HiP biedt praktische hulp aan mensen die geen sociaal netwerk hebben en geen financiële middelen hebben om hulp in te kopen. Vrijwilligers vanuit verschillende kerken in Rotterdam en Capelle aan den IJssel staan graag klaar voor deze mensen. HiP brengt de hulpvrager en de hulpbieder bij elkaar.

Kerkplein
Kerkplein zet zich in voor een samenleving waarbij de mensen met een verstandelijke beperking niet aan de kant staan, maar gezien worden en ‘erbij’ horen. De activiteiten die we doen zijn zeer divers van aard o.a. excursies, vieringen, spel, knutselen en toneel.
Kerkplein kijkt mee met de kerk naar de mogelijkheden die er zijn om wat voor elkaar te betekenen.

Serve the City Rotterdam
Serve the City Rotterdam zet Rotterdammers aan om naar elkaar om te zien d.m.v. twee grote acties per jaar:
De Hemelvaartsactie van Serve the City is een jaarlijkse diaconale actie rond Hemelvaart in verschillende gebieden in Rotterdam. Het doel van de Hemelvaartsactie is om christenen of kerken met elkaar te verbinden om zich samen voor hun omgeving in te zetten; de wijk te dienen, wijkbewoners te ontmoeten en zo het netwerk dat kerken met elkaar en de wijk hebben te versterken.

Voor de jaarlijkse benefietactie Sint voor Kintnodigen we kerken en andere groepen uit om sponsoracties te organiseren. Daarnaast werven aanvullend geld bij fondsen en bedrijven. Van de opbrengst geven we ouders met een minimum inkomen een bon van de speelgoedwinkel, zodat ze zelf een sinterklaascadeau kunnen kopen voor hun kinderen.

Stem in de Stad

Vroeger had Wim weinig begrip voor daklozen: “Ik vond dat het hun eigen schuld was. Daar kijk ik nu anders tegenaan. Je kunt er soms niets aan doen. Het is een samenloop van omstandigheden. Probeer iemand niet te veroordelen. Je kent het verhaal erachter niet. Het heeft voor mij verschil gemaakt dat mensen naar mij omgekeken hebben.” 

Wim  (58) is niet verslaafd of in de war. Toch leefde hij, nadat zijn huwelijk stuk liep, zes maanden op straat: “Ik had nooit kunnen denken dat ik nog eens dakloos zou worden. Ik kan nog steeds amper geloven dat ik dit heb meegemaakt.” Omdat hij niet verslaafd was en geen psychiatrisch patiënt, kwam hij niet in aanmerking voor hulp of nachtopvang. Dat was moeilijk.

Uiteindelijk kwam hij bij Stem in de Stad: “De straatpastor keek naar me om en zo kreeg ik voor een maand een plaatsje in de nachtopvang van het Leger des Heils. Die dertig dagen heb ik gebruikt om alles te regelen: postadres verzorgen, sociale uitkering aanvragen, kamer zoeken. Het is gelukt. Ik heb nu weer een dak boven mijn hoofd.” 

Het Aanloopcentrum  is het kloppende hart van Stem in de Stad. 11 dagdelen, 7 dagen per week, is Stem in de Stad open en bieden totaal 65 vrijwilligers een kop koffie, een luisterend oor en hartelijkheid.  Het gaat om de ontmoeten van onze mede-stadsgenoot die eenzaam, ver van land en familie, thuisloos en soms huisloos is. Die problemen heeft of met zijn ziel onder de arm loopt. Sociale eenzaamheid komt op alle leeftijden voor, en in alle sociale lagen. Het ontmoeten bij Stem in de Stad gaat om echt menselijk contact tussen elkaar. Inclusie in plaats van afstandelijk en buitensluitend.  Bij Stem in de Stad zijn er sociale en medische spreekuren waar gasten terecht kunnen. Schuldhulpmaatje heeft een plek in huis en in het Nieuwe Wereldhuis kun je als vluchteling meedoen aan cursussen of aansluiten bij het Vrouwencafé. En drie keer per week is er een warme maaltijd voor wie dat nodig heeft. Meer dan 250 vrijwilligers dragen Stem in de Stad. Al meer dan dertig jaar.

www.stemindestad.nl

Drugspastoraat Amsterdam

Wat men er ook van mag vinden, het gebruik van drugs is een feit. Het kent vele achtergronden, vaak ongelukkige, zelfs tragische. De risico's van het gebruik, met name van harddrugs, zijn bekend. De weg terug is moeilijk. Drugs, vaak gezocht als bevrijding, vragen de vrijheid als prijs. Toch blijven ze lokken. Ook blijven problemen ontstaan, voor de gebruikers, voor hun omgeving.

De meningen verschillen: over wat goed is voor de drugsgebruiker, over maatregelen tegen overlast, over het aanpakken van de drugshandel. Maar over één ding zijn we het eens:

Wie in nood is geraakt, moet hulp krijgen.
God houdt van iedere mens, wie of wat die ook is.

Zo luidt ook de grondhouding van het  Drugspastoraat Amsterdam. Ze accepteren onze mensen zoals ze zijn en bewaken hun menselijke waardigheid, onvoorwaardelijk. Ze zoeken samen met hen naar zingeving in het bestaan. Met wie dit wil vieren zij samen hun band met God en medemens.

Het Drugspastoraat Amsterdam loopt belangeloos met hen mee op hun weg door het leven. Ze staan hen bij in hun dagelijkse zorgen, voor zover zij dat willen of nodig hebben.
Het Drugspastoraat Amsterdam biedt niet zozeer directe hulp maar wijst eerder de weg naar de hulpverlening. Ze kennen de mogelijkheden in Amsterdam en bemiddelen waar mogelijk bij instanties en overheidsinstellingen.

Protestantse diaconie

De Protestantse Diaconie Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Vanuit compassie en openheid ondersteunen ze dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. Dit doet de Diaconie samen met vele Amsterdammers die omzien naar elkaar en laten zien dat je er niet alleen voor staat!


Stichting Gezinsbuddy

Stichting GezinsBuddy ondersteunt kwetsbare gezinnen. Het gaat om eenoudergezinnen die tijdelijk problemen ervaren en geen of een heel klein sociaal netwerk hebben. Een GezinsBuddy is een vrijwillige vertrouwenspersoon die samen met het gezin de situatie aanpakt. Het doel is om de stress te verminderen en het gezin het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan.

De stichting is gestart in 2018 en actief in Gemeente de Ronde Venen. Inmiddels zijn er 15 gezinnen aangemeld en hebben 25 vrijwilligers aangegeven dat ze iets willen bijdragen voor deze gezinnen. Het plan is om na de pilotfase uit te breiden naar andere gemeenten.

Wat doet een GezinsBuddy in de praktijk? Dat is verschillend omdat de stress in ieder gezin ergens anders vandaan komt. Vaak heeft het te maken met financiën, wonen of kinderen. Het varieert van koffiedrinken en een verhaal aanhoren tot mee naar de rechtbank om tot steun te zijn. Van het halen van boodschappen tot het bellen met de gemeente over allerlei procedures. Van het koken van een maaltijd tot het plaatsen van een kachel.

We zien door deze tijdelijke interventie de stress afnemen en de zelfredzaamheid toenemen. De rol van de buddy kan dan veranderen naar vriendschap.